Workshop begeleiding terug naar werk

Effectief en op maat

Begeleiding terug naar werk

Terug naar de werkplek gaat vaker fout dan goed. Dit kan veroorzaakt worden door veel

factoren. We willen eigenlijk alleen maar succesmomenten ervaren met werknemers die terug

naar de werkplek komen. Op het moment dat dit fout gaat is dit zeer demotiverend voor de

werknemer. Het luistert zeer nauw, de fysieke en mentale belasting/belastbaarheid. Wij zorgen

ervoor dat uw werknemer weer zo optimaal en zo snel mogelijk weer terug is op de werkplek.

Gaat men te snel dat zal men zien dat werknemers weer uitvallen of niet verder kunnen

opbouwen. Op de juiste wijze coachen is dan van groot belang.

We worden vaak pas ingeschakeld als het een of meerdere keren al fout gegaan is. We willen

iedereen erop wijzen dat het belang om iemand terug te laten keren niet met uitval gepaard

mag gaan.

De werkgever kan altijd vrijblijvend een gesprek aanvragen.