Het ontstaan van het RugFit® programma

In 2005 zijn Inge van den Heurik en Birgit Schmitz gestart met het ontwikkelen van het RugFit® programma. Op dit moment zijn we 16 jaar actief aan de slag met mensen met lage rug- en nekklachten. Het programma is eigenlijk een dynamisch proces dat aangevuld wordt met feedback van de deelnemers en de resultaten die behaald worden.

In 2010 is het RugFit® programma het afstudeerproject geweest van Birgit voor de Master Manuele therapie.

We hebben het programma zo ontwikkeld dat het op maat is voor elke deelnemer. iedereen heeft zijn of haar eigen rugklachten met de specifieke klachten en problematiek. Inge en Birgit werken intensief samen om deelnemers zo optimaal mogelijk te begeleiden, coachen en behandelen.

De resultaten zijn afhankelijk van de soort rugklachten en de inzet van Inge, Birgit en de deelnemer.

Theorie en praktijk komen samen om inzicht, kennis en motivatie te creëren om rugklachten onder controle te krijgen. Het is een proces waar ook gedragsveranderingen een groot onderdeel van zijn.

Binnen onze trajecten zijn dat:

- aanpassingen in houding en beweging

- omgaan met pijn

- kennis van de rug.

We werken met een protocol van vragenlijsten en testen en metingen om het traject te monitoren. 

null


Onze trajecten worden ook aangevraagd door bedrijven voor medewerkers die kampen met lage rugklachten en b.v. vaker uitvallen vanwege lage rugklachten. En dek eens aan de financiële gevolgen voor je bedrijf als een werknemer regelmatig uitvalt vanwege lage rugklachten. Die bedragen variëren tussen de €250,00 en €450,00 per dag.

Als werkgever krijg je steeds meer verantwoordelijkheid om je werknemers de mogelijkheid te bieden op een kans om te kunnen herstellen. Lukt het dan nog niet dan kun je als werkgever aantonen dat je maatregelen genomen hebt die helaas niet het gewenste resultaat hebben. 

We hebben een gemiddelde van 80% dat herstelt na een re-integratietraject bij ons. Terug naar de werkplek of ander werk binnen het bedrijf of geschikt om elders aan de slag te gaan.

We werken samen met bedrijfsartsen om herstel en re-integratie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Hoe vaker een medewerker uitvalt des te groter wordt het risico dat klachten in de loop van de tijd toenemen. En daardoor neemt de duur van het ziekteverzuim toe.

Kwaliteit van houding en beweging is de basis van de RugFit® trajecten.