12 november 2020 

Pak je rol bij een conflict op de werkvloer!

Het effect van escalerende conflicten op gezondheid en bijvoorbeeld ervaren stress, is bekend. En mediation is een middel bij uitstek om conflicten snel op te lossen. De specialisten van Gezondtotaal.nu staan voor preventie vandaar dat we met trots de gastblog van Trix Sillen, ’t Eiland Mediation & Coaching met jullie delen.
Tip: doe er je voordeel mee!

Pak je rol bij een conflict op de werkvloer!

Hoe vaak krijg jij met conflicten te maken? Hoe vaak signaleer je de schadelijke gevolgen van een conflict? Veel organisaties anno 2020 kampen met de verstrekkende gevolgen van de Covid-19 crisis, begrotingstekorten, bezuinigingen en reorganisaties. Medewerkers moeten voldoen aan kwantitatieve maatstaven, waarbij er weinig ruimte tot bezinning is. Deze hoge (werk)druk leidt in veel situaties, als gevolg van onduidelijkheid en onvoldoende aandacht voor onderliggende emoties en behoeften van medewerkers, tot spanningen. En deze kunnen weer leiden tot ongewenst gedrag, zoals intimidatie, pesten, roddelen, discriminatie en zelfs agressie.

Het gevaar van escalatie

Communiceren over veranderingen in visie, strategie, beleid en uitvoering vragen om respect voor elkaar, elkaars standpunten en openheid van zaken. Wanneer er tussen twee partijen een conflict bestaat, wanneer er geen sprake van openheid en respect is en wanneer er geen actie wordt ondernomen om in die situatie verandering te brengen, ontstaat de kans op escalatie. De communicatie stopt en de samenwerking stagneert.

In elke organisatie is een dergelijke toestand ongewenst. De energie die men zou moeten steken in de afdeling – of organisatiedoelstelling, gaat op aan het elkaar bevechten. Het berokkent schade aan alle partijen, zeker bij persoonlijke aanvallen en vernederingen. Meestal komen uit zo’n strijd geen winnaars! Het gevolg is geringere productiviteit, hogere verzuimkosten, minder motivatie en een lagere betrokkenheid. Dat wil je toch niet?

Onderneem actie, vandaag nog!

Hoe langer het conflict duurt, des te meer de standpunten van beide partijen verharden. De wil en/of het vermogen om er zelf uit te komen wordt naarmate de tijd verstrijkt moeilijker en vormt uiteindelijk een barrière tussen de partijen. Zo’n escalatie vraagt om interventie van een derde partij, hoe eerder des te beter. (download gratis de 4-Fasenwijzer op onze website)

Wanneer het gaat om een conflict tussen medewerkers binnen een team of afdeling, bijvoorbeeld als door irritaties en misverstanden de onderlinge samenwerking stroef verloopt of stagneert, is de directe leidinggevende de aangewezen persoon om de rol van bemiddelaar op zich te nemen. Hij kan dit doen op verzoek van de partijen, maar ook op eigen initiatief als hij de situatie ontoelaatbaar vindt. Een voorwaarde voor succes is met name een neutrale en onpartijdige opstelling van de leidinggevende, door geen belang te hebben bij een bepaalde oplossing en door geen partij te kiezen

Conflicten kunnen zich ook afspelen tussen een leidinggevende en zijn medewerker, bijvoorbeeld als een medewerker het niet eens is met zijn beoordeling en beloning, er verschillende opvattingen zijn over het inrichten van werkprocessen of als de wederzijdse verwachtingen ver uit elkaar liggen. Als zo’n situatie omvangrijke vormen aanneemt, of indien een leidinggevende onvoldoende neutraal in ’t conflict staat, doet men er goed aan te zoeken naar een onafhankelijke partij. Afhankelijk van de mate van escalatie en de inhoud van het conflict kan men kiezen voor een onafhankelijke partij zoals een  MfN Mediator.

Door de werkwijze van de MfN Mediator die gebaseerd zijn op respect, wederzijds luisteren en kijken naar de toekomst, ontstaat er begrip voor elkaars standpunten. De resultaten zijn krachtig en toekomstbestendig. Een nieuwe vertrekpunt om – over een al dan niet – gezamenlijke toekomstplannen en afspraken te maken. Door de juiste vraagstelling en het op tafel brengen van de ogenschijnlijk onbespreekbare conflictenpunten komen partijen vaak relatief snel tot openheid en wensen voor de toekomst.

Wilt u meer weten over wat Mediation in uw specifieke situatie kan betekenen, neem dan contact met ons op. We laten u kennismaken met een professionele en ervaren arbeidsmediator.

Contact opnemen kan via bijgevoegde link www.heteiland.eu

Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks telefonisch contact met ons opnemen via 0620006334.

PDF van de blog downloaden? KLIK HIER

Over de schrijver
Reactie plaatsen
Pak je rol bij een conflict op de werkvloer!

Het effect van escalerende conflicten op gezondheid en bijvoorbeeld ervaren stress, is bekend. En mediation is een middel bij uitstek om conflicten snel op te lossen. De specialisten van Gezondtotaal.nu staan voor preventie vandaar dat we met trots de gastblog van Trix Sillen, ’t Eiland Mediation & Coaching met jullie delen.
Tip: doe er je voordeel mee!

Pak je rol bij een conflict op de werkvloer!

Hoe vaak krijg jij met conflicten te maken? Hoe vaak signaleer je de schadelijke gevolgen van een conflict? Veel organisaties anno 2020 kampen met de verstrekkende gevolgen van de Covid-19 crisis, begrotingstekorten, bezuinigingen en reorganisaties. Medewerkers moeten voldoen aan kwantitatieve maatstaven, waarbij er weinig ruimte tot bezinning is. Deze hoge (werk)druk leidt in veel situaties, als gevolg van onduidelijkheid en onvoldoende aandacht voor onderliggende emoties en behoeften van medewerkers, tot spanningen. En deze kunnen weer leiden tot ongewenst gedrag, zoals intimidatie, pesten, roddelen, discriminatie en zelfs agressie.

Het gevaar van escalatie

Communiceren over veranderingen in visie, strategie, beleid en uitvoering vragen om respect voor elkaar, elkaars standpunten en openheid van zaken. Wanneer er tussen twee partijen een conflict bestaat, wanneer er geen sprake van openheid en respect is en wanneer er geen actie wordt ondernomen om in die situatie verandering te brengen, ontstaat de kans op escalatie. De communicatie stopt en de samenwerking stagneert.

In elke organisatie is een dergelijke toestand ongewenst. De energie die men zou moeten steken in de afdeling – of organisatiedoelstelling, gaat op aan het elkaar bevechten. Het berokkent schade aan alle partijen, zeker bij persoonlijke aanvallen en vernederingen. Meestal komen uit zo’n strijd geen winnaars! Het gevolg is geringere productiviteit, hogere verzuimkosten, minder motivatie en een lagere betrokkenheid. Dat wil je toch niet?

Onderneem actie, vandaag nog!

Hoe langer het conflict duurt, des te meer de standpunten van beide partijen verharden. De wil en/of het vermogen om er zelf uit te komen wordt naarmate de tijd verstrijkt moeilijker en vormt uiteindelijk een barrière tussen de partijen. Zo’n escalatie vraagt om interventie van een derde partij, hoe eerder des te beter. (download gratis de 4-Fasenwijzer op onze website)

Wanneer het gaat om een conflict tussen medewerkers binnen een team of afdeling, bijvoorbeeld als door irritaties en misverstanden de onderlinge samenwerking stroef verloopt of stagneert, is de directe leidinggevende de aangewezen persoon om de rol van bemiddelaar op zich te nemen. Hij kan dit doen op verzoek van de partijen, maar ook op eigen initiatief als hij de situatie ontoelaatbaar vindt. Een voorwaarde voor succes is met name een neutrale en onpartijdige opstelling van de leidinggevende, door geen belang te hebben bij een bepaalde oplossing en door geen partij te kiezen

Conflicten kunnen zich ook afspelen tussen een leidinggevende en zijn medewerker, bijvoorbeeld als een medewerker het niet eens is met zijn beoordeling en beloning, er verschillende opvattingen zijn over het inrichten van werkprocessen of als de wederzijdse verwachtingen ver uit elkaar liggen. Als zo’n situatie omvangrijke vormen aanneemt, of indien een leidinggevende onvoldoende neutraal in ’t conflict staat, doet men er goed aan te zoeken naar een onafhankelijke partij. Afhankelijk van de mate van escalatie en de inhoud van het conflict kan men kiezen voor een onafhankelijke partij zoals een  MfN Mediator.

Door de werkwijze van de MfN Mediator die gebaseerd zijn op respect, wederzijds luisteren en kijken naar de toekomst, ontstaat er begrip voor elkaars standpunten. De resultaten zijn krachtig en toekomstbestendig. Een nieuwe vertrekpunt om – over een al dan niet – gezamenlijke toekomstplannen en afspraken te maken. Door de juiste vraagstelling en het op tafel brengen van de ogenschijnlijk onbespreekbare conflictenpunten komen partijen vaak relatief snel tot openheid en wensen voor de toekomst.

Wilt u meer weten over wat Mediation in uw specifieke situatie kan betekenen, neem dan contact met ons op. We laten u kennismaken met een professionele en ervaren arbeidsmediator.

Contact opnemen kan via bijgevoegde link www.heteiland.eu

Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks telefonisch contact met ons opnemen via 0620006334.

PDF van de blog downloaden? KLIK HIER

Over de schrijver
Reactie plaatsen